default image

„Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ЕООД като собственост на „Спиди“ АД организира през 2019 г. обучение за мениджърите и специалистите „Продажби“ на „Спиди“, което беше проведено от Зорница Стефанова. Програмата с продължителност 3 месеца беше изготвена съвместно от Зорница и ръководителите на отдел „Продажби“ и включваше меки умения, умения за продажби с помощта на НЛП и коучинг умения.

Коментарите на участниците и от ръководителите на отдела бяха позитивни. В обратната връзка се откроиха няколко преобладаващи мнения. Екипът оцени високо практическата насоченост на обучението. Възможностите на НЛП в продажбите, които Зорница демонстрира, също бяха определени като полезни и иновативни. Всичко това, заедно със завладяващото присъствие на Зорница и демонстрирания от нея професионализъм във всеки един етап от подготовката и провеждането на обучението доведоха до планове за поредица подобни курсове, които, за съжаление, COVID пандемията провали.

В заключение, мога да препоръчам г-жа Стефанова за обучител в изброените по-горе сфери заради уменията, опита и професионализма ѝ.

Ако имате нужда от допълнителна информация, може да се свържете с мен на мейл vasil.atanasov@speedy.bg.

Васил Атанасов Управител, „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ЕООД

още препоръки