Разбирането ми за вяра е като увереността, че слънцето отново ще изгрее на следващата сутрин, независимо, че през нощта не го виждам. Тук включвам и вярата в себе си.

  • Вяра, че заслужавам – дори в моменти на загуба, обида, провал;
  • че мога – дори, когато съм грешила хиляди пъти, дори хиляди пъти да не съм успявала;
  • че имам – всичко и всички, които са ми необходими, за да съм щастлива;
  • че съм – себе си, истинска, честна и че всеки ден изживявам живота си като огряно от слънцето море.

Морето няма нужда да се доказва пред никого, няма нужда да се променя, за да се нагоди, да спечели, да успее или да бъде харесано. Не търси одобрение. Морето просто Е.