Ползите от коучинга за ръководители

Имало едно време едно семенце, притулено в дебрите на една душа, което се отправило на епично пътешествие.

Д-р Зорница Стефанова се впуска в това приключение, което я отвежда до дълбините на познанието. След години на всеотдайност, упоритост и настоятелно научно търсене тя излиза от академичния лабиринт, като успешно защитава докторската си дисертация. Усилията ѝ са дали плод, подобен на семе, което се превръща в дърво, способно да донесе сянка и храна на мнозина.

Ползите от коучинга за ръководители
Benefits of Executive Coaching
Ползите от коучинга за ръководители
Benefits of Executive Coaching

Интелектуалното пътешествие на д-р Стефанова, озаглавено

„Ползите от екзекютив коучинга (коучинга за ръководители) за професионална и личностна себе реализация“, разкрива прозрения за неговата трансформираща сила.

Ефективният коучинг за ръководители развива лидерите в най-добрата им същност както в професионален, така и в личен аспект.

В дисертационния си труд към Стопански факултет на Софисйкия университет „Св. Климент Охридски“, д-р Стефанова научно доказва, че коучингът за ръководители насърчава както личностното, така и професионалното развитие. Подобно на слънчевата светлина, той позволява на растенията да фотосинтезират и да разцъфнат. Той насърчава среда на самореализация, която се простира отвъд границите на работното място.

Изследването на д-р Стефанова се задълбочава в каскадните ефекти на коучинга.

Тя доказва, че личностното израстване, постигнато чрез коучинг на ръководители. Постигнати повече вътрешен мир и хармония, смисъл, самосъзнание, емоционална интелигентност, устойчивост и т.н. Носи и професионалните ползи за кариерното развитие, за ефективното управление, за сътрудничеството в екипите. В крайна сметка, за организационното представяне с постигане на по-висока ангажираност, дисциплина и отговорност. Нейното изследване показва също така как коучингът за изпълнителни директори може да работи като катализатор на лидерския растеж. Изпълнителният коуч, подобно на архитект, който наблюдава изграждането на голяма сграда, подпомага развитието на лидери, които са не само ефективни в своите роли, но развиват своята способност да създават и ръководят екипи с повече емпатия, разбиране и по-честна комуникация.

Изследването на д-р Стефанова действа като компас, насочващ към по-висока степен на осъзнатост и себереализация, по-сплотено, автентично и успешно лидерство за ръководителя, който желае да разгърне пълния си потенциал, или за организацията, която иска да инвестира в своите лидери. Ползите далеч надхвърлят личостта на ръководителя и оказват дълбоко въздействие върху работата и взаимодействието на хората в екипите и организационната екосистема.

Когато едно семе израства, за да се превърне във високо дърво, то се подхранва от заобикалящата го среда. Изследванията на д-р Стефанова показват, че и ние имаме този потенциал и че с подкрепата на коучинга за ръководители можем да преодолеем бурята, следвайки своя вътрешен компас и в крайна сметка да се стремим към личната и професионалната си себе реализация. Нейната напредничава работа вдъхновява всички нас да прегърнем идеята за собствения си професионален и личностен растеж и да станем архитекти на собствената си Живот.

И накрая, тук не става въпрос просто за защита на докторска дисертация.

Дисертационният труд на д-р Стефанова е едно вдъхновение за всеки лидер да върви по своя път на саморазвитие и реализация с пълното съзнание, че смисълът идва отвътре, от нас самите и следвайки своя път, ние като лидери можем да повлияем върху целите си екипи и организации.

За връзка с д-р Зорница Стефанова, заповядайте тук.

Ако искате да прочетете мнения за работата на д-р Зори Стефанова