Follow us on:      Facebook      LinkedIn      Twitter

Ползи от коучинг

В САЩ и Великобритания, Австралия и Канада, както и в някои от най-развитите страни в ЕС, ползи от коучинга се измерват от повече от 10 години и тези ползи са толкова големи, че индивидуалният коуч е нещо естествено за топ политици, изпълнителни директори, топ спортисти и предприемачи. В големи мултинационални компании това е стил, който е възприет като ежедневна практика.

Коучингът е сравнително нов метод и подход за развитие на човешкия потенциал. Както сочи проучване на ПрайсУотърхаус Купърс, поръчано от Международната коучинг федерация (ICF) през 2010 г., въпреки, че за 80% от запитаните коучингът не е първото решение, което използват (преди това хората обикновено избират обучения, консултации, съвети), повече от 72% процента от участниците в проучването са имали положителна промяна във връзка с постигането на свои цели, обект на коучинг сесиите. Което е също важно, запитаните са доволни от самото преживяване и почти всички ( 96%) биха повторили коучинга като метод.

Горецитираното проучване сочи, че възвращаемостта на инвестицията в коучинг (ROI) средно за индивидуалните клиенти е 344%, т.е. почти 3,5 пъти.

За работодателите, поръчали коучинг, средната възвращаемост е 700%, т.е. 7 пъти. Почти една пета от запитаните, 19%, съобщават възвращаемост от над 50 пъти.Като излезем извън цифрите, коучингът е метод за личностно развитие, чиято полза може да се измери с щастие, удовлетвореност, преживяване на пълноценност и самочувствие.

В зависимост от Вашите нужди, коучингът може да допринесе за резултати, които можем да класифицираме като повече:

Стабилизиране и развитие на бизнеса

 • Ефективно управление на фирмените политики и приоритети
 • Стратегическо управление на отговорностите, напрежението и приоритетите в работата
 • Намаляване на конфликтите и развитие на по-позитивна организационна култура
 • Подобряване на лидерския и/или управленски стил
 • Повишаване на екипния дух и ангажираност
 • Повдигане на мотивацията на служителите, ангажирането им и задържането
 • По-отговорни и ангажирани служители и постигане на по-добри резултати (печалба, оборот, клиенти)

Самоувереност, самоуважение, самочувствие

 • Самоувереност, управленско присъствие и самоуважение
 • Автентична комуникация
 • Развитие на уменията за комуникация, сътрудничество и дипломация
 • Култивиране на себеосъзнатост, себеконтрол и социално влияние
 • Поемане на повече лична отговорност
 • Точно определяне на силните страни и възможностите за развитие
 • Подготовка за повишение и поемане на нов тип отговорности
 • Подготовка на заместник/ци

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин:
  Ясен фокус и цели

  • Избистряне на фокуса и поставяне на цели – бизнес и лични
  • По-бързо постигане на личните и професионални цели
  • По-ефективно управление на фирмените политики и приоритети
  • Ангажираност и отговорност

  Автентична презентация и харизма

  • Ясни послания
  • Автентична комуникация
  • Мотивиране и водене
  • Лидерски умения
  • Развиване на уменията да оценявате, управлявате, делегирате и менторирате
  • Влияние върху хората

  Удовлетворение, пълнота, щастие

  • Удовлетворение от постигнатото в живота
  • Изявяване на творческите заложби
  • Повече време за презареждане, почивка и разлечения
  • Личностна трансформация
  • Промяна на парадигмата
  • Следване на собствената мисия на живота
  • Развиване на интуиция
  • Разширяване на собственото аз
  • Умения за по-отворени, честни и открити отношения
  • Подобряване на личните взаимоотношения с важни хора (семейство, родители, интимен партньор, деца, съдружници)

   

  Макар че коучингът сам по себе си не е панацея, някои от най-често споменаваните ползи от коучинг, цитирани в проучването, са, както се вижда и от графиката по-долу:

  • повишено самочувствие(80%)
  • повишена самоувереност(80%)
  • подобрени взаимоотношения(73%)
  • подобрена комуникация(72%)
  • подобрени междуличностни взаимоотношения(71%)
  • по-ефективна работа(70%)
  • подобрен баланс личен-професионален живот(67%)
  • подобрено здраве(63%)
  • по-добри възможности за кариерно развитие(62%)
  • повече бизнес възможности(61%)
  • подобрена лична организация(61%)

  Ако бихте искали повече от тези преживявания и имате куража да направите необходимото, за да отидете там, където виждате себе си пълноценен човек, партньор, бизнесмен – можете винаги да се обърнете към мен, да получите ползи от коучинг, които биха ви удовлетворили.

Close