default image

8 минути …
Точно толкова отне на Зорница да изслуша търпеливо задъханото ми бръщолевене в отчаян опит да опиша значимостта и спешността на проблема, който току-що се беше стоварил върху главата ми. Да анализира ситуацията спокойно и трезво, да „изчисти“ проблема и да предложи, забележете, не един, а цели 3 възможни сценария за изход от ситуацията. Различни, но еднакво стойностни и адекватни. Някъде по средата, аз вече бях спокойна и в състояние да надграждам и да участвам в разговора осъзнато.
И друг път ми се беше случвало след разговор с нея да видя ясно решение на проблем, занимавал мислите ми с дни. И да се почувствам окрилена и уверена, че каквото и да се изправи на пътя ми, ще го преодолея с лекота и усмивка.
Но в този ден, в тези 8 минути, Зорница разкри напълно мащаба на магичната вътрешна сила, която притежава – да обича хората с цялата си любов, грижа и съпричастност; да помага, да подкрепя, да напътства; да се радва с цялата си душа на успехите им.
Ако сте решили да поемете по пътя на усъвършенстването и личностното израстване, доверете се на Зорница. Ще постигнете много повече отколкото някога сте си представяли.

Miroslava Hristova Healthy Environment *Safe Food *Better Life

още препоръки