default image

Менторските срещи със Зори винаги надминават очакванията ми. Дори в моментите, когато си мисля, че нямам конкретен казус, върху който да работим, тя успява да ‘чува между редовете’ и да разпознае точно темата, която е належаща. Когато пък се чувствам блокирана, Зори предлага неочаквано упражнение, с което да разклати и разшири ограничаващите ме нагласи. По време на сесията е изцяло присъстваща – многократно съм била изненадвана от наблюдателността . Подхожда с емпатия и предоставя безопасно пространство другия да се разгърне по честен начин, като съумява да е и предизвикваща в моментите, в които е необходимо. ‘Домашните’, които дава са винаги добре подбрани и носят стойност през цялото време до следващата сесия.

още препоръки