default image

Препоръка за госпожа Зорница Стефанова

ДДКК ЕООД е българска фирма, която се занимава със строителство на жилищни и индустриални сгради. ДДКК ЕООД е регистрирана през 2014 година и е член на Камарата на строителите в България.  Екипът на фирмата е в строителния бизнес от над 20 години. Всички, построени от нас сгради, сме завършили до ключ. На жилищните такива сме и инвеститор. До момента сме завършили пет сгради с акт за ползване, а две други са в процес на завършване.

Януари 2019 година започнахме изграждането на поредната ни жилищна сграда в квартал Надежда 4. До март бяха разкрити още три строителни площадки на жилищни сгради в радиус от 120 метра от нас. Цените на апартаментите бяха съпоставими, както и качеството на сградите. Две от сградите се строят от фирми, които са по-големи и по-известни от нас. Ситуацията ни налагаше да търсим нови конкурентни предимства.

Тогава възложихме на фондация „Вътрешен Компас“ и госпожа Зорница Стефанова изпълни по наша поръчка практическо обучение за продажби. Обучението беше в рамките на 45 дни в няколко отделни срещи. Целта на обучението бе да се обучат хората от търговския екип за по-ефективно взаимодействие с клиенти и с потенциални клиенти, както по време на лични срещи, така и по телефон като използват разнообразни техники, за да увеличат продажбите ни. До средата на септември разпродадохме всички наши 28 апартамента. Нашите конкуренти са продали средно по 30-35% от сградите си. Изключително сме доволни от нашия резултат, защото той е значително по-добър от конюнктурата на пазара в района. Оценяваме високо качеството на работата на госпожа Стефанова. Бихме искали да я препоръчам е като обучител за продажби, за презентиране, сработване на екип, мотивиране на хората, управление на времето.

Димитър Дуковски Управител

още препоръки