default image

… 8 минути …

Точно толкова отне на Зори да изслуша търпеливо задъханото ми бръщолевене в отчаян опит да опиша значимостта и спешността на проблема, който току-що ми се беше стоварил върху главата ми. Да анализира ситуацията спокойно и трезво, да „изчисти“ проблема и да предложи, забележете, не един, а цели 3 възможни сценария за изход от ситуацията. Различни, но еднакво стойностни и адекватни. Някъде по средата, аз вече бях спокойна и в състояние да надграждам и да участвам в разговора осъзнато.

И друг път ми се беше случвало след разговор с нея да видя ясно решение на проблем, занимавал мислите ми с дни. И да се почувствам окрилена и уверена, че каквото и да се изправи на пътя ми, ще го преодолея с лекота и усмивка.

Но в този ден, в тези 8 минути, Зори разкри напълно мащаба на магичната вътрешна сила, която притежава – да обича хората с цялата си любов, грижа и съпричастност; да помага, да подкрепя, да напътства; да се радва с цялата си душа на успехите им.

Зори, щастлива съм, че по волята на Вселената си част от моя път на самоопознаване и самоосъвършенстване. БЛАГОДАРЯ ТИ!

Следващия път, когато сте „на ръба“, си спомнете тази история. И СИ ПОДАРЕТЕ тези няколко минути време да поемете дълбоко дъх, да успокоите сърцето си, да повярвате в себе си. И едва тогава – действайте. Резултатът ще е блестящ.

С пожелания за лекота, вдъхновение и радост в живота,

М. Христова

още препоръки