default image

От досегашната ни работа, това, което съм получила като ценност, е яснота. Яснота относно визията ми в бизнеса. Яснота къде искам да съм след 5 години. Яснота как да се справя с трудностите, които имам в момента и които очаквам по пътя ми, начин как да ги откривам и да се справям с тях. … Яснота на целта и лекота при нейното постигане. … Освен това получавам ценна обратна връзка за хората от екипа ми, как да работя още по-успешно с тях, как да ги мотивирам да се включват още повече в работата, с повече креативност, да приемат работата като своя.

Неви Коева Основател и управител, Hot Group Ltd

още препоръки