Мехрибад Моллова Председател на Надзорния съвет, Бизнес клуб, Софийски университет Св. Климент Охридски