Кремена Митева Учредител и Управител, Инженерно Бюро Кънчева