default image

Хъниуел e американска мултинационална компания-конгломерат, която произвежда различни търговски и потребителски продукти и  аерокосмически системи, предоставя инженерингови услуги за голямо разнообразие от клиенти от частни потребители до големи корпорации и правителства. Компанията се състои от три подразделения, известни като „стратегически бизнес единици“ – Honeywell Aerospace,  Honeywell Automation and Control Solutions и Honeywell Performance Materials and Technologies.  Фирмата е класирана на 75 място от Fortune 500.

През 2016 година госпожа Зорница Стефанова изпълни по наша поръчка 3 практическа програма за коучинг на лидери на екипи във фирмата.

Целта на обучението бе лидерите на екипи да придобият основни умения и практика като коучове и да се внедри коучинг културата в Хъниуел,  за да се подобрят резултатите на екипа.

В края на обучението си лидерите на екипи постигнаха:

изпробване на различни похвати, действия и поведения за справяне с предизвикателства

осъзнаване, както на собствените ограничения, така и на тези на другите,

балансиран поглед в/у отношения към живота и работата,  което допринася за повишаване ефективността на работа.

усъвършенстваха способностите си за взаимно разбирателство и желание за съвместен успех, водени от общите фирмени интереси, а не от индивидуален успех.

Обучението беше практично и постигна целта си.

Според оценките на участниците, екипът успя да се почувства като „в една лодка сме и гребем заедно към целта“.

благодарим на Зорница за това и бихме искали да я препоръчаме като обучител в областите на коучинга комуникацията управлението на времето и личностното развитие.

Иван Кехайов Мениджър регионална фабрика София, Хъниуел

още препоръки