default image

Зори върши работата си с плам, който е заразителен. Пълна отдаденост на процеса от двете страни – и на Зори като коуч, и на мен като клиент – това е ключът към успеха. Постоянство. Дисциплина. Ангажираност. Истинска ангажираност с работата. Резултати всеки път.

Ивайло Стефанов Волейболна звезда

още препоръки