Ани Дойчева Обучител и бизнес развитие, AW-Tronics Holding Company