1070

ЕКЗЕКЮТИВ КОУЧИНГЪТ И ЛИДЕРСТВОТО В КОМПАНИИТЕ

Лидерство, Личностно развитие и себереализация, Практически инструменти, Статии

Как да развите лидерите си? Екзекютив коучингът е незманим метод: индивидуален, съобразен със спецификите на всеки лидер