„Метафората, която харесвам, е лавината“, казва Томас Корли, автор на „Богати навици: ежедневните навици за успех на богатите хора“.  „Тези навици са като снежинки – те се натрупват, а после имаш лавинoобразен успех.“

Корли прекарва пет години в изучаване на живота както на богати (с годишен доход от 160 000 долара или повече и ликвидна нетна стойност от 3,2 милиона долара или повече), както и на бедни хора (с годишен доход до 35 000 долара и нетна стойност от $ 5,000 или по-малко).

Корли успява да изолира някои от навиците на богатите хора, които не са характерни за бедните. Доста логично е, ако придобиеш, развиеш или усвоиш навици, които са помогнали на хората да забогатеят, самият ти да успееш.

Ето някои от тези навици:

 1. Богатите хора следват своите цели.

„Аз се фокусирам върху целите си всеки ден.“

Богати хора, които са съгласни: 62%

Бедни хора, които са съгласни: 6%

Богатите хора не само си определят годишни и месечни цели, но 67% от тях записват тези цели. Като е важно да се отбележи, че желанието не е цел. Целта е постижима и може да се постигне с поредица от физически действия.

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин:
 1. Богатите хора знаят какво е необходимо да се направи днес.

„Правя си дневен списък със задачи.“

Богати хора, които са съгласни: 81%

Бедни хора, които са съгласни: 19%

Не само, че си съставят списъци със задачи, но 67% от богатите изпълняват всеки ден 70% или повече от изброените задачи.

 1. Богатите хора четат всеки ден – не за забавление, а за развитие и самоусъвършенстване.

„Обичам да чета.“

Богати хора, които са съгласни: 88%

Бедни хора, които са съгласни: 2%

Освен това 63% от богатите слушат аудио книги или предприемат други учебни дейности по време на пътуването си до работата. Само 5% от бедните правят това.

 1. В работата си правят много повече неща, отколкото се очаква от тях.

„Правя повече отколкото се очаква от мен в моята работа.“

Богати хора, които са съгласни: 81%

Бедни хора, които са съгласни: 17%

Заслужава да се отбележи, че докато 86% от богатите (в сравнение с 43% от бедните) работят средно 50 или повече часа седмично, едва 6% от богатите анкетирани се оказват нещастни поради много работа.

 

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин:
ЧАСТ 2 Богати навици, богати хора

Днес дойде време да допълня този списък на навици, които имат богатите хора. Правя го, придържайки се към изследването на Томас Корли, и с допълнения и разсъждения от моя живот, които работят:

5. Живеят според възможностите си

Изследваните богати хора избягват преразходването. Те спестяват 20 процента от нетните си доходи и живеят от останалите 80 процента.

Сред тези, които се борят финансово, почти всички живеят над средствата си. Те харчат повече околкото печелят, а дългът им ги затрупва. Ако искате да сложите край на финансовите си борби,  създайте си навик да спестявате и да бюджетирате разходите.

Ето един пример за разумни пропорции за изчисляване на бюджета месечно. Важно е всеки да намери своя :

 1. за жилище (наем/ипотека/друго) – до 25%
 2. за храна – до 25%
 3. за инвестиции – 10%
 4. за спестяване – 15%
 5. за транспорт/автомобил – до 10%
 6. за личностно развитие (книги, семинари, пътувания, обучения) – 15%
 7. извънредни – 10%

При хора с деца – обучението, допълнителните занимания на децата, прегледи при лекар и пр. е необходимо да се включат.

За всеки има индивидуални, присъщи разходи, които е важно да се бюджетират.

Още по-важно от бюджетирането е самото придържане към взетите решения.

Имайте предвид, че разходи и инвестиции са две много различни неща. Имайте фонд, заделен за действия при необходимост. Например, за болест или оставане без работа, или раждане на детенце… 3-6 месеца с гарантиран бюджет са нещо разумно.

Използвайте колкото можете по-рядко и разумно кредитна карта.

94% от богатите хора си купуват автомобил, а не вземат на лизинг. Грижат се за тях и си спестяват десетки хиляди в дългосрочен план.

6. Управляват емоциите си.

94% от богатите хора управляват емоциите си.

31% от бедните управляват емоциите си.

Богатите разбират, че оставянето на емоциите да ги водят и контролират води до разрушаване на връзки, както в личен, така и в професионален план.

Страхът е една от най-трудните за управление емоции. Той се появява често при промяна, дори и тя да е положителна – брак или повишение в работата. Богатите хора са се научили да овладяват мислите си и да ги насочват. За разлика от бедните.

7. Служат, участват като доброволци за различни каузи

75% от богатите отдават от времето и енергията си за служене.

10% от бедните участват като доброволци.

Бордовете на различни организации с нестопанска цел се състоят от богати хора. Това е и основа за много бъдещи бизнес инициативи,

ЛИЧНО МНЕНИЕ: богати навици, богати хора

Тази статия не е апотеоз на богатите и забогатяването. Не всички богати хора са щастливи. Не всички бедни са загубеняци.

Аз, лично, предпочитам да съм здрава, щастлива и богата, отколкото болна, нещастна и бедна. Това си е лично мое становище.

В моя случай съм използвала доста, всъщност, всички гореописани насоки, за да живея живот, който обичам!

Знам, че има много хора, които имат ограничаващи вярвания за парите: те са на гърба на бедните; мръсни са; не са за духовни хора; не носят добро…. Може и вие да разпознавате някои от своите. И знам, че всяко едно от тях може да бъде приклещено в ъгъла и променено. Това е практика в коучинг сесиите, за които можете да прочетете тук.

Горните насоки са много ясни и точни, според мен. Практични са и могат да ви подкрепят, ако търсите път за повече изобилие и свобода в живота си.

Автор: Зорница Стефанова

Снимка: Scott Webb за Unsplash