„Метафората, която харесвам, е лавината“, казва Томас Корли, автор на „Богати навици: ежедневните навици за успех на богатите хора“.  „Тези навици са като снежинки – те се натрупват, а после имаш лавинoобразен успех.“

Корли прекарва пет години в изучаване на живота както на богати (с годишен доход от 160 000 долара или повече и ликвидна нетна стойност от 3,2 милиона долара или повече), както и на бедни хора (с годишен доход до 35 000 долара и нетна стойност от $ 5,000 или по-малко).

Корли успява да изолира някои от навиците на богатите хора, които не са характерни за бедните. Доста логично е, ако придобиеш, развиеш или усвоиш навици, които са помогнали на хората да забогатеят, самият ти да успееш.

Ето някои от тези навици:

  1. Богатите хора следват своите цели.

„Аз се фокусирам върху целите си всеки ден.“

Богати хора, които са съгласни: 62%

Бедни хора, които са съгласни: 6%

Богатите хора не само си определят годишни и месечни цели, но 67% от тях записват тези цели. Като е важно да се отбележи, че желанието не е цел. Целта е постижима и може да се постигне с поредица от физически действия.

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин:
  1. Богатите хора знаят какво е необходимо да се направи днес.

„Правя си дневен списък със задачи.“

Богати хора, които са съгласни: 81%

Бедни хора, които са съгласни: 19%

Не само, че си съставят списъци със задачи, но 67% от богатите изпълняват всеки ден 70% или повече от изброените задачи.

  1. Богатите хора четат всеки ден – не за забавление, а за развитие и самоусъвършенстване.

„Обичам да чета.“

Богати хора, които са съгласни: 88%

Бедни хора, които са съгласни: 2%

Освен това 63% от богатите слушат аудио книги или предприемат други учебни дейности по време на пътуването си до работата. Само 5% от бедните правят това.

  1. В работата си правят много повече неща, отколкото се очаква от тях.

„Правя повече отколкото се очаква от мен в моята работа.“

Богати хора, които са съгласни: 81%

Бедни хора, които са съгласни: 17%

Заслужава да се отбележи, че докато 86% от богатите (в сравнение с 43% от бедните) работят средно 50 или повече часа седмично, едва 6% от богатите анкетирани се оказват нещастни поради много работа.

Автор: Зорница Стефанова

Снимка: Scott Webb за Unsplash