Ходих по жарава! Има ли нещо, което не бих могла да направя?