Фондация „Вътрешен компас“ в училище в изпълнение на мисията си – за един по-добър свят за нашите деца.

Тематична среща: Математиката в нашия живот с ученици от 7ми клас от 134 училище, водени от ръководителя г-н Кънчев.

По какъв начин можем да ползваме математиката за повишаване на нашата самоувереност, успех и мотивация?

Как математиката помага за личностното развитие на децата?

Какви ресурси има човекът?