Управленци

Колкото по-нагоре в йерархията се изкачвате, често толкова по-самотен става пътят. Можете да се доверите на много малко хора, почти всички около вас ви гледат и възприемат като „недосегаем” и буквално се боят от вас, което предполага прикритост, завист, неразбиране, отчужденост в отношенията. Понякога ви се иска да обсъдите важен въпрос, който не ви дава мира, а не желаете да го направите с хората около вас, защото не искате да показвате слабост или недостатъчна компетентност.

Професионален коуч може да се окаже подходящият път за вас.

Коучингът за собственици на бизнеси и висш мениджмънт е ефективен, практически насочен и индивидуализиран подход за развитие на тези хора, за да могат те успешно да постигат краткосрочните и дългосрочни свои и на организацията цели. Според проучване на Прайсуотърхаус Купърс, поръчано от Международната коуч федерация, 80% от участниците в проучването определят коучинга като най-ефективния метод за професионално и лично развитие (пред обученията, менторството, консултациите и пр.) и в основата на целия процес стоят доверието, конфиденциалността и уважението.

Коучингът за собственици на бизнеси и висш мениджмънт се фокусира върху развитие и разгръщане на потенциала на човека да води, мотивира и влияе върху хората. Вместо да се занимава с решаване на тактически задачи и ситуации или придобиване на базисни умения, коучингът за собственици на бизнеси и висш мениджмънт се заема с развитие на стратегическото мислене на клиентите. Това е особено полезно за организациите, защото подобни хора обикновено имат изключително голямо въздействие върху мисията и визията на цялата структура, върху изграждане на корпоративната култура и върху останалите хора в организацията. С разгръщане на потенциала на един човек, цялата организация може да стане по-ефективна и успешна поради „каскадния ефект” на промяната.

Като обобщение, коучингът за собственици на бизнеси и висш мениджмънт се разглежда задължително като част от инициативи за постигане на по-голяма ефективност на лидера в контекста на успеха на организацията/бизнеса. Работата е ориентирана към постигане на конкретни резултати. Пряко се работи с дадения лидер, а косвено се засяга работата на цялата организация. Важно е партньорството с колеги, висшестоящи, екипи. Работата е специфична и  изисква професионализъм и специални умения от страна на коуча.

Това, на което може да разчитате при работа с професионален коуч е  доверие, конфиденциалност, разбиране, уважение, професионализъм, подкрепа, предизвикателство, приемане.

Партньорът е важен. Ако решите, че външната гледна точка и лидерска подкрепа могат да са ви от полза, можете винаги да се свържете с мен.

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин:
Close