Случвало ли ви се е да говорите с човек и по някое време да си ударите челото:

– Абе, тоя човек, изобщо ли не ме разбира?!

Аз му показвам откъде ще дойдат изненадите, давам му решение как да видим по-бързи резултати, а той изобщо не ме отразява!

Или пък:

Чувствам се така неразбрана… Опитах се да отворя вратата към едно общо решение… А какво получавам – грубо отношение и тежко неразбирне…

Забелязвате ли, че в тези 2 реда хората използват различен език.

Аз му показвам откъде ще дойдат изненадите, давам му решение как да видим по-бързи резултати, а той изобщо не ме отразява!

И:

Чувствам се така неразбрана… Опитах се да отворя вратата към едно общо решение… А какво получавам – грубо отношение и тежко неразбирне…

В Нервно лингвистичното програмиране (НЛП) хората се делят на 3 основни групи: визуални (водещо сетиво за възприятие на действителността зрението), кинестетични (водещо чувства и усещания) и одиални (водещ е слуха). Обикновено при хората има една водеща система и присъстват елементи от другите.

Важно е да имаме предвид, че хората с изразени предпочитания във всяка група:

– виждат и възприемат по различен начин действителността

–  ползват различен език (както личи от съвсем кратките примери горе): визуали – показвам, виждам, отразява, кинестетици – чувствам, отварям, грубо, тежко

– говорят по различен начин (визуалите – по-високо, с повече жестове, имат нужда от повече пространство пред себе си…)

Моят съпруг е визуален тип, а аз съм доста кинестетична.

Като обсъждаме нещо, той обикновено говори на висок тон, бързо, ръкомаха. Аз си мълча, питам го защо изобщо ми вика и се приближавам към него да го докосна по ръката, да го успокоя. Нали се сещате, че имаше известно напрежение в отношенията ни?:)

Преди да се бях светнала за този вид разделение на хората, си мислех, че просто не ме разбира и това си е. Той си мислеше същото. Сега вече, дори да си мислим това – знаем къде е ключът от палатката. И ни помага. Аз му оставям повече пространство, за да види какво искам да му кажа, а той има желание да се приближи и да ме усети.

Всичко това има своите приложения и в бизнеса, при преговорите. Когато осъзнаем какъв тип е човекът пред нас, ние имаме още една допълнителна опора да го разберем, да отговорим на въпросите му по разбираем за него начин и да създадем още по-голямо доверие. Резултатите в моята практика са изключително интересни. Влизането в рапорт с отсрещната страна води до неподозирани и неочаквани понякога успехи и в най-предизвикателните ситуации:)

За да можете да се ориентирате, прилагам една таблица, която може да ви ориентира за предпочитаните репрезентативни системи на хората, с които се срещате, взаимодействате и говорите:

Визуална

visual визуален

Визуални предикати: гледам, картина, фокус, въображение, прозрение, сцена, сляп, визуализирам, перспектива, блестя, отразявам, изяснявам, разглеждам, око, фокусирам, предвиждам, илюзия, илюстрирам, забелязвам, изглед, пейзаж, перспектива, изражение, вид, физиономия, поглед, гледна точка, показвам, виждам, обзор, обозрение, ясен, светъл, зрелище, тъмен

 • Визуални изрази:
 • Гледай…  / Виж…/
 • Ясно ми е
 • Сега имам по-ясна представа
 • Сега гледам с други очи на това
 • Вече гледам на това по-весело
 • Мога да го наблюдавам с часове
 • Вече не виждам изход
 • Ще се видим!
 • Това изяснява малко нещата
 • Представих си решението
 • Приятно зрелище

Аудиална

аудиален
 • Аудиални предикати: говоря, акцентирам, рима, висок, тон, резонирам, звук, монотонен, глух, звънец, ударение, чувам, дискусия, заявявам,  слушам, звъня, премълчавам, тишина, пронизителен, тих, ням
 • Аудиални изрази:
 • Слушай…/Чуй…
 • Казах си…
 • Имам какво да кажа
 • Това звучи правдоподобно
 • Сега това звучи по друг начин
 • Нямам думи
 • Нещата говорят сами за себе си
 • Не мога да се изразя правилно
 • Доставя ми силно удоволствие да те слушам
 • На една и съща вълна
 • Да даваш тон

Кинестетична

кинестетичен
 • Кинестетични предикати: топъл, студен, грапав, груб, мек, тежък, бърз, твърд, гладък, хлъзгав, слаб, горещ, осезаем, доловим, осезателен, контактувам, хващам (се), вдигам се, смачквам, стискам, напрежение, въздействие, движение, танц, мъчение.
 • Кинестетични изрази:
 • Върви…
 • Чувствам, че…
 • Нейното мнение има голямо значение
 • Твърдо отстоявам тази позиция
 • Сега вече ще се отнасям по друг начин към това
 • Не бях в състояние да помръдна
 • Сега наистина почувствах
 • Тя ни насочва в невярна посока /въвежда ни в заблуждение/
 • Въобще не го усещам
 • В задънена улица съм
 • Прегърнах тази идея 
 • Дебелокож
 • Не си мръдна пръста

Ако желаете повече информация/практика, обадете ни се.