Екзекютив коучинг е сравнително нов за България метод за работа със собственици на бизнеси, предприемачи и висш мениджмънт.

Предствалява индивидуална работа с ценните за организацията  мениджъри. В това партньорство клиент и коуч определят сферите на работа, целите, към които се стреми клиентът, определя се начина, по който се работи и се проследяват резултатите, които се постигат, като се коригират действията, ако има нужда. По този начин клиентите стават максимално ефективни и полезни за организацията, пълноценни и удовлетворени от живота си.

В световен мащаб коучингът е втората най-бързо разрастваща се индустрия, след Информационните технологии. Коучингът като част от корпоративната култура е възприет от редица мултинационални корпорации като ПрайсУотърхаус, Хюлет Пакард и данни от проучване на Forbes за 2013 година сочат, че 25-40% компаниите от Fortune 500 инвестират за миналата година над 1 милиард долара за екзекютив коучинг.

Какво получават лидерите от екзекютив коучинг?

Според проучване на Станфорд почти две трети от  изпълнителните директори не получават коучинг или лидерски съвети от външни коучове или консултанти и почти 50% от висшите мениджъри са в подобна позиция. Интересното е, че почти 100% от изпълнителните директори, отговорили в проучването, казват, че всъщност им харесва процеса на получаване на коучинг и лидерски съвети.

 – лидерска подкрепа „на върха“, където обикновено е доста “ самотно“ от доверени професионалисти

В същото време, като се има предвид колко жизнено важно е изпълнителните директори да получават най-добрия възможен съвет, независимо и отделно от техните Бордове, за д аподдържат здравословната форма на корпорацията, доста тревожно е, че толкова често го правят сами, без външна професионална подкрепа.

 – как да се справят с конфликтни ситуации

 – да развиват таланта на хората си

В тази връзка от съществено значение е лидерите да развиват своите менторски и коучинг умения, коеот е несъмнето по-лесно в процеса на работата им с професионален коуч и ментор.

 – да споделят лидерската роля/да делегират

 – да мотивират и вдъхновяват

За повече от ползите от екзекютив коучинга можете да прочетете тук.

Бизнес коучингът привлича топ изпълнителните директори в Америка, защото, казано с прости думи, работи. Mениджърите съобщават за средна възвръщаемост от около шест пъти от това, което е струвал коучингът на техните компании.”

Fortune Magazine

Kоучингът е част от стандартното обучение за развитие на лидерските умения на висшия мениджмънт и многообещаващи таланти на IBM, Motorola, JP Morgan, Chase и Hewlett Packard. Тези компании дискретно предоставят на своите най-добри кадри това, което най-елитните спортисти винаги са имали: доверен съветник, който да им помага да осъществяват целите си.”

CNN.com

Много от най-уважаваните корпорации, от GE до Goldman Sachs, инвестират в екзекщтив коучинга. Годишните разходи за екзекютив коучинг в САЩ се изчисляват на над 1 млрд. долара.”

Harvard Business Review

Какви са ползите от една програма екзекютив коучинг можете да видите тук.

Този материал ви харесва? Споделете го!