ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:      Facebook      Google+      YouTube

ЗАПИШЕТЕ БЕЗПЛАТНАТА СИ 30 минутна КОУЧИНГ СЕСИЯ СЕГА

Сертификати

Сертификатите за коуч и ментор не правят човека, още по-малко правят работата му. Все пак са показател за вероятните умения и специализирани знания.

Както, когато имате юридически казус – търсите адвокат и той е член на Адвокатската колегия – това гарантира неговите умения и квалификация.

Когато търсите лекар – той е дипломиран, което гарантира квалификацията и знанията му.

Когато търсите нотариус – той е вписан в регистъра на нотариусите.

Така Зорница през годините е работила последователно и дисциплинирано за изграждането си като професионалист – коуч, ментор, обучител, консултант. С ясната цел – да съдейства на своите клиенти да бъдат себе си, да са още по-успешни и щастливи, било като коуч, ментор, обучител и/или консултант, разработвайки свой уникален метод на работа, който включва огромния набор от умения и опитност, натрупани през годините в работата и с хора.

И, за да може да гарантира на клиентите си за своята работа, тя се явява на редица изпити, акредитиращи процедури и тестове.

Зорница Стефанова е акредитиран от Международния институт за коучинг и менторство (Европейската акредитираща организация, призната от Европейската комисия) Професионален Майстор коуч и Майстор ментор.

Тя е сертифициран от Международния банков институт Обучител на обучители, както и Обучител по Преки продажби, Управление на човешките ресурси, Стратегическо управление и Комуникация.

НЛП Практик.

Close