Самочувстие и значението му

Какво за вас е самочувствие?

По скалата от 1 до 10 колко е вашето самочувствие в момента? Това е истински въпрос и ще е добре да му отговорите искрено. Пред себе си. Може да използвате схемата тук долу:

1 ниско – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 високо

Колкото и да сте се оценили, това не е нито хубаво, нито лошо. Това е състоянието в моента.
Какво в момента ви кара да се оценявате така? Това ли е нивото, което ви се иска да имате?
Какво ви пречи да е различно от отва, което мислите, че е добре за вас?

Доста често в практиката си на обучител и коуч срещам хора, които имат някаква дисбалансираност – т.е. или искат да имат по-високо самочувствие, за да могат да са по-успешни, да са по-богати (не само като пари, а и емоционално, духовно, и т.н.), да заявяват себе си по-добре, да са по-щастливи, да постигат целите си по-често; или искат да имат по-ниско самочувстие, да са по-приемащи, по-емпатични, по-смирени и скромни. И има щастливци, които са си таман!

Веоятно, всеки си има свое лично определение за самочувствие, което отразява неговото възприятие на света.

Как да придобием повече самочувствие?

Речникът казва, че самочвствие е:

1. Състояние на човек в зависимост от душевните и физическите му сили.
2. Състояние на духа; настроение, което се определя от мнението за собствените достойнства и възможности.

От самото определение можем да забележим, че самочувствието не е нещо постоянно. Затова е странно да се каже – искам по-високо самочувствие. То е променлива величина, като скоростта. Понякога сме по-бързи, понякога – по-бавни. Важно е да разберем като сме по-бавни – това ли е, което искаме. Защото е съвсем възможно да искаме да сме по-бавни, ако се наслаждаваме на гледка или на ласки – искаме времето да спре…. Или искаме да сме по-бързи – да стигнем някъде, да пием вода след като сме хапнали нещо люто… Та така и със самочувствието. Ако се държим отвисоко с някого – случвало ли ви се е така дасе държите с децата си или с ваши подчинени? Да, нали?! Е, тогава може да искате да сте по-смирени, търпеливи. Или искате да започнете свой бизнес и имате нужда от финансиране, клиенти, нов продукт – тогава, вероятно, ще имате нужда да се утвърдите и искате да сте с високо самочувствие.

Ето за това говорим – как да повдигнете своето самочувстие, когато е необходимо?

Няколко конкретни начина:

  1. Променете физическото положение на тялото. В подобни моменти имаме тенденция да се привеждаме, накланяме, подпираме, заключваме тялото си. А сега вижте в съзнанието си подобна ситуация и как вие се изправяте (да, опитайте още сега, да точно тук и сега, станете и го направете), отваряте рамене, усмихвате се (ако е уместно), ставате и се разхождате, насочвате поглед смело напред – направете нещо, което да промени изцяло усещането на тялото ви! Да бъде нещо достатъчно голямо и красноречиво, за да може тялото ви да усети промяната и да ви подкрепи. Ще започне да произвежда други хормони – на щастие, сила, радост – и вие ще го усетите. И, познайте какво – щ еискате още!!!
  2. Мислите ви ви носят определени емоции. Сега, ако си спомните за момент, когато сте се почувствали изоставени и наранени, или унижени – спомняте си какво се е случило, как се чувствате, какво ви казват хората, може би плачете или сте тъжни и унизени…. Сега наистина се чувствате така, нали? А сега си спомнете момент на пълно щастие – с любим човек, сред природата или с детето ви – колко е светло и красиво, спокойно, тихо…. какво казвате или просто мълчите и се наслаждавате… Сега се почувствахте така, няали? Е, мислите пораждат емоции. И, когато усетите, че сте изпаднали в отчаяние, че сте сърдити или гневни на себе, че се вините, че нещо сте или не сте направили, казали, изпълнили – спомнете си за тази статия и се усмихнете, осъзнайте дишането си и го проследете няколко пъти, спомнете си колко сте сладък човек и извикайте емоцията на любовта, радостта и благодарността.
  3. Направете си дневник на постиженията. Всеки един от нас, аз вярвам в това, е направил, постигнал, създал неща, за които да е горд и щастлив. Ето, дори в момента си спомнете за 3 такива неща. Хайде, да, сега. Минете от простото четене и мисли – да, това го знам, не ми казваш нищо ново – в правене на нещо различно, което ще донесе различен резултат в живота ви. И после можете да ми благодарите в коментарите след статията 🙂 Сетихте се за няколко, нали? Направете си дневник, в който определено време (1 месец) си записвайте всеки ден какви постижения имате през деня или за които сте се сетили. Така ще приучите мозъка си да се фокусира върху постиженията, вместо върху неудовлетворението, недоволството, упреците към себе си и гнева. Защото тези емоции може вече да са ви довели до депресия или до нарушаване на физическото или психическо здраве. Така ще показвате на себе си любов към себе си, уважение и зачитане. И няма да са ви необходими психолози, доктори, приятели, на които да се оплаквате. Като коуч ви го казвам – всичко е във вас, вие имате контрол над емоциите си, защото сте повече от емоциите си.

Спирам дотук днес. Ако имам вдъхновение ще напиша и за как да понижим самочувствието си, когато това може да ни е от полза.

Ще се радвам да коментирате как оценявате самочувствието си. Как го насочвате в посоката, която може да ви е полезна. Изобщо – как мислите, самочувстие наистина ли може да се промени във всеки един момент, когато искаме?

Тъй като е Нова година – благодатна 2019 година! Любов, здраве и осъществени мечти!!!

Зори