„Пътят на предприемача“ ще търси отговор на въпроса „защо“