Един търговец излязъл на големия пазар в Багдад за стока. Разхождал се спокойно между сергиите, когато изведнъж забелязал тайнствена фигура и познал в нея Смъртта. Какво било учудването му, когато те се изненадала като го забелязала.

Изплашен, търговецът се затичал да избяга и решил веднага да замине за Самара, за да избегне среща със Смъртта. До вечерта вече бил пристигнал в далечния град.

И изведнъж изумен забелязал познатата фигура. Той се приближил до смъртта смирено и казал:

-Смърт, явно няма как да избягам от Съдбата. Моля те, кажи ми защо се изненада сутринта като ме видя в Багдад?

-Защото знаех, че имам среща с теб вечерта в Самара.

Смъртта чака в Самара. Можем ли да заобиколим Самара?

 

Каква ли е съдбата ми? Вярвам ли в Съдбата? А вие?