какво, ако пусна контрола

какво, ако пусна контрола