Предприемачи

Мога да говоря като предприемач от 20 години, когато на 27 години стартирах първия си бизнес агенция за преводи Компас – преводачески услуги. След това се зараждаха нови и нови идеи и се превръщаха в сбъднати мечти. Последната от които е Вътрешен компас.

Предприемачите сме особена категория хора. Освен че, дори несъзнателно, боравим често с категории като „полза за обществото“, „полза за хората“, „да променим света“, „да създадем нещо ново“, с целия риск, присъщ на новото, непознатото, неизследваното, с цялата „печалба“, както финансова, така и като дози адреналин, фантазия, смелост …. ние сме и малко „хахо“, „нестандартни“ да кажем, особени. Не от всеки може да стане предприемач. И все пак предприемачеството може и, според мен, е добре да се поощрява.Професионалният коуч може да подпомогне един предприемач, като:

  • го разбира
  • поддържа го в „летежа напред“, към постигането на цели, които в началото често са само във въображението
  • вярва в него и го поощрява по един подкрепящ, уважителен и достоен начин
  • предизвиква го да изявява по-пълно себе си, дори когато там, пред него се виждат само неясните, понякога плашещи, очертания на бъдещата възможност
  • доверен като адвокат, разбиращ като приятел и неутрален като учител, дава още една гледна точка, така необходима понякога при вземане на важни стратегически решения

Партньорството между предприемач и коуч може да е трансформиращо за живота на човек.

Ако коучингът би послужил добре на вас и идеите, които искате да реализирате – свържете се с мен

Close