ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:   Instagram    Facebook     LinkedIn     YouTubе

ЗАПИШЕТЕ БЕЗПЛАТНАТА СИ 30 минутна КОУЧИНГ СЕСИЯ СЕГА

Предприемачи

Мога да говоря като предприемач от 20 години, когато на 27 години стартирах първия си бизнес агенция за преводи Компас – преводачески услуги. След това се зараждаха нови и нови идеи и се превръщаха в сбъднати мечти. Последната от които е Вътрешен компас.

Предприемачите сме особена категория хора. Освен че, дори несъзнателно, боравим често с категории като „полза за обществото“, „полза за хората“, „да променим света“, „да създадем нещо ново“, с целия риск, присъщ на новото, непознатото, неизследваното, с цялата „печалба“, както финансова, така и като дози адреналин, фантазия, смелост …. ние сме и малко „хахо“, „нестандартни“ да кажем, особени. Не от всеки може да стане предприемач. И все пак предприемачеството може и, според мен, е добре да се поощрява.Професионалният коуч може да подпомогне един предприемач, като:

  • го разбира
  • поддържа го в „летежа напред“, към постигането на цели, които в началото често са само във въображението
  • вярва в него и го поощрява по един подкрепящ, уважителен и достоен начин
  • предизвиква го да изявява по-пълно себе си, дори когато там, пред него се виждат само неясните, понякога плашещи, очертания на бъдещата възможност
  • доверен като адвокат, разбиращ като приятел и неутрален като учител, дава още една гледна точка, така необходима понякога при вземане на важни стратегически решения

Партньорството между предприемач и коуч може да е трансформиращо за живота на човек.

Ако коучингът би послужил добре на вас и идеите, които искате да реализирате – свържете се с мен

Close