Права

Права за ползване на материали от InnerCompass.bg и фондация „Вътрешен компас“ 

Платформата InnerCompass.bg е собственост на фондация в обществена полза „Вътрешен компас“, номер на вписване 20160328003 с БУЛСТАТ 176995161, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г. Бенковски 12А, вх. Б

Съдържанието, текста, мултимедията, кода на тази платформа са собственост на „Вътрешен компас“ и са лицензирани.

DMCA.com Protection Status

Close