Ползи

 • Удовлетворение от постигнатото в живота
 • Изявяване на творческите заложби
 • Повече време за презареждане, почивка и разлечения
 • Личностна трансформация
 • Промяна на парадигмата
 • Следване на собствената мисия на живота
 • Развиване на интуиция
 • Разширяване на собственото аз
 • Умения за по-отворени, честни и открити отношения
 • Подобряване на личните взаимоотношения с важни хора (семейство, родители, интимен партньор, деца, съдружници)

Макар че коучингът сам по себе си не е панацея, някои от най-често споменаваните ползи, цитирани в проучването, са, както се вижда и от графиката по-долу:

 • повишено самочувствие(80%)
 • повишена самоувереност(80%)
 • подобрени взаимоотношения(73%)
 • подобрена комуникация(72%)
 • подобрени междуличностни взаимоотношения(71%)
 • по-ефективна работа(70%)
 • подобрен баланс личен-професионален живот(67%)
 • подобрено здраве(63%)
 • по-добри възможности за кариерно развитие(62%)
 • повече бизнес възможности(61%)
 • подобрена лична организация(61%)

Ако бихте искали повече от тези преживявания и имате куража да направите необходимото, за да отидете там, където виждате себе си пълноценен човек, партньор, бизнесмен – можете винаги да се обърнете към мен и да получите професионална коучинг подкрепа.

Close