Ползи от коучинг

Ползи от коучинг за вас?

Най-често споменаваните ползи от коучинг, според ползващите: удовлетворение, развитие, самоувереност, успех, фокус и постигане на цели и резултати.

Коучингът – бизнес коучинг и лайф коуаинг (индивидуален коучинг) – е сравнително нов метод и подход за развитие на човешкия потенциал. Както сочи проучване на ПрайсУотърхаус Купърс, поръчано от Международната коучинг федерация (ICF) през 2016 г., въпреки, че за 80% от запитаните коучингът не е първото решение, което използват (преди това хората обикновено избират обучения, консултации, съвети), повече от 72% процента от участниците в проучването са имали положителна промяна във връзка с постигането на свои цели, обект на коучинг сесиите. Което е също важно, запитаните са доволни от самото преживяване и почти всички ( 96%) биха повторили коучинга като метод.

Горецитираното проучване сочи, че възвращаемостта на инвестицията в коучинг (ROI) средно за индивидуалните клиенти е 344%, т.е. почти 3,5 пъти.

За работодателите, поръчали бизнес коучинг, средната възвращаемост е 700%, т.е. 7 пъти. Почти една пета от запитаните, 19%, съобщават възвращаемост от над 50 пъти.Като излезем извън цифрите, коучингът е метод за личностно развитие, чиято полза може да се измери с щастие, удовлетвореност, преживяване на пълноценност и самочувствие.

В зависимост от Вашите нужди, коучингът може да допринесе за резултати, които можем да класифицираме като повече:

Стабилизиране и развитие на бизнеса

 • Ефективно управление на фирмените политики и приоритети
 • Стратегическо управление на отговорностите, напрежението и приоритетите в работата
 • Намаляване на конфликтите и развитие на по-позитивна организационна култура
 • Подобряване на лидерски стил и/или управленски стил
 • Повишаване на екипния дух и ангажираност
 • Повдигане на мотивацията на служителите, ангажирането им и задържането
 • По-отговорни и ангажирани служители и постигане на по-добри резултати (печалба, оборот, клиенти)

Самоувереност, самоуважение, самочувствие

 • Самоувереност, управленско присъствие и самоуважение
 • Автентична комуникация
 • Развитие на уменията за комуникация, сътрудничество и дипломация
 • Култивиране на себеосъзнатост, себеконтрол и социално влияние
 • Поемане на повече лична отговорност
 • Точно определяне на силните страни и възможностите за развитие
 • Подготовка за повишение и поемане на нов тип отговорности
 • Подготовка на заместник/ци

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин:
Ясен фокус и цели

   • Избистряне на фокуса и поставяне на цели – бизнес и лични
   • По-бързо постигане на личните и професионални цели
   • По-ефективно управление на фирмените политики и приоритети
   • Ангажираност и отговорност

Автентична презентация и харизма

   • Ясни послания
   • Автентична комуникация
   • Мотивиране и водене
   • Лидерски умения
   • Развиване на уменията да оценявате, управлявате, делегирате и менторирате
   • Влияние върху хората

Удовлетворение, пълнота, щастие

   • Удовлетворение от постигнатото в живота
   • Изявяване на творческите заложби
   • Повече време за презареждане, почивка и разлечения
   • Личностна трансформация
   • Промяна на парадигмата
   • Следване на собствената мисия на живота
   • Развиване на интуиция
   • Разширяване на собственото аз
   • Умения за по-отворени, честни и открити отношения
   • Подобряване на личните взаимоотношения с важни хора (семейство, родители, интимен партньор, деца, съдружници)

Макар че коучингът сам по себе си не е панацея, някои от най-често споменаваните ползи от коучинг, цитирани в проучването, са, както се вижда и от графиката по-долу:

   • повишено самочувствие(80%)
   • повишена самоувереност(80%)
   • подобрени взаимоотношения(73%)
   • подобрена комуникация(72%)
   • подобрени междуличностни взаимоотношения(71%)
   • по-ефективна работа(70%)
   • подобрен баланс личен-професионален живот(67%)
   • подобрено здраве(63%)
   • по-добри възможности за кариерно развитие(62%)
   • повече бизнес възможности(61%)
   • подобрена лична организация(61%)

Ако искате повече от тези преживявания и имате куража да направите необходимото, за да отидете там, където виждате себе си пълноценен човек, партньор, бизнесмен – можете винаги да се обърнете към нас и да получите подкрепа и като резултат онези ползи от коучинг, които биха ви удовлетворили.

Close