За информация на организациите, които развиват хората, екипите и лидерите си като използват и наставничеството (менторството) като метод, Зорница Стефанова-Иванова вече е първият акредитиран Майстор ментор у нас.

Акредитиращата организация Международният институт по коучинг и менторство (IIC&M) е независимият орган, който акредитира коучове и ментори в Европа и е предпочитан от клиенти, организации, коучове и ментори.

Поздравления и успех, Зори!