Пикасо, нашата „карта на света“ и не вярвам на очите си