Хармонични екипи (тиймбилдинг)

Представяме на вашето внимание „Хармонични екипи“ (тиймбилдинг) – едно от най-търсените ни  и полезни бизнес обучения.

„Хармонични екипи“ (тиймбилдинг) е вдъхновено от лично преживяване. Преди повече от 20 години, на първата ми работа (в една от големите 4 консултантски фирми), когато бях много млада и идеалистична, се чудех защо има разделение на колегите в Данъчния и Одиторския отдел. Много беше сложно да се консултира човек с колеги от другия отдел, защото са друг отдел. Аз за пръв път се сблъсквах с тази идея, че е възможно да има разделение между хора, които, по някакъв начин, имат обща цел, работят в една корпорация. (Не знам дали е имало подготвени специалисти по човешки ресурси, които да подпомагат процеса.)

От стотици разговори с хора от бизнеса – собственици на бизнеси, предприемачи, човешки ресурси, мениджъри – съм се изненадвала как този модел е дълбоко вкоренен в психологията ни:

 • ние работим повече,
 • нашата работа е по-важна, а получаваме същите пари,
 • няма ли най-после и колегите да поработят,
 • тези процедури не са създадени само ние да ги ползваме,
 • не им казвайте, това е наше решение

Вярвам че и на вас и ваши близки хора се е случвало това, нали?

Още повече, че проучвания през последните 10 години на Gallup International сочат, че над 80% от хората в света (и България не е изключение) са незаинтересовани от работата си. Освен това, на всеки 100 човека 15 души активно рушат имиджа и репутацията на организацията, в която работят.

„Хармонични екипи“ (тиймбилдинг) е за хора в екипи, които искат да:

 • са в една лодка и да гребат заедно в дадена посока
 • общуват честно и открито помежду си, да се изслушват, споделят и да искат да се разберат
 • споделят честно какви са предизвикателствата и тежките моменти
 • си помагат при осъществяването на определена цел, вършенето на определена задача, изграждането на една здрава корпоративна култура
 • се фокусират върху възможностите и да предлагат решения
 • се чувстват екип

Обучението „Хармонични екипи“ е основано на разбирането, че хората сме цялостни. Като такива можем да работим и да си взаимодействаме като използваме все повече потенциала си. Свързвайки се с другите хора в екипа и действайки с едно намерение и фокус на внимание върху големия смисъл в работата. Оттам върху всичко до ежедневните задачи. Ние като цяло можем да постигнем такова ниво на себереализация и удовлетворение на всеки човек от екипа, което не е било възможно никога досега в традиционните екипи.

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин:
Част от начините за постигане на синхрон, за изграждане на екип от 21 век, които ползванме в „Хармонични екипи“:

 • осъзнаване и работа със собствените и тези на другите в екипа ценности, вярвания и цели,
 • управление на емоционалните състояния,
 • ефективно използване на ресурсите на екипа в съвременното динамично и високо оборотно време

Ако усещате, че „Хармонични екипи“ (тиймбилдинг) е онова обучение, което ще даде най-голям тласък на работата във вашия екип или е едно добро начало за по-продължителна и още по-ефективна работа с екипа ви, моля свържете се с нас оттук: контакт с нас

Close