Най-ценното, което един учител може да предаде на децата, не е знанието и разбирането само по себе си, а копнежът за знание и разбиране …

Върховното изкуство на учителя е да събуди радост в творческото изразяване и знание.

Повечето учители губят времето си, като задават въпроси, които са предназначени да открият това, което ученикът не знае, докато истинското изкуство на изпитването е да се открие това, което ученикът знае или е способен да знае.
Алберт Айнщайн

Новата учебна година започна.

120,000 родители на първокласници (приблизително) са тръпнали днес от вълнение – малките им душички са започнали нов етап по пътя си в живота. Успех през новата учебна година!

120,000 родители на седмокласници (приблизително) започват новата учебна година с напрежение, очакване, несигурност, дори и страх – децата ми ще бъдат изправени пред едно от най-големите предизвикателства през животите им досега – матури след 7 клас. Успех!

120,000 родители на абитуриенти тази година (приблизително) са пред нов праг в живота си и живота на техните деца. Успех!

Тези няколко думи на Айнщайн ме впечатлиха дълбоко.

Вярвам, че е възможно семейство, училище и държава да се грижим за децата ни.

Вярвам, че е възможно децата да са щастливи и радостни докато учат.

Вярвам, че възможно родителите да сме подкрепящи, без да притискаме и задушаваме децата си; да сме любящи, без да сме контролиращи; да сме щастливи, за да им показваме на практика, че най-ценното нещо в този живот е самият живот и той може да бъде живян достойно, уверено и да се успява с радост.

Вярвам, (ама не съвсем, но ми се иска да вярвам), че държавата най-накрая ще започне да провежда смислена и съвременна политика в образованието и грижата за децата на българия.

Вярвам, че е възможно учителите да подкрепят и обучават като сменят нагласата си да търсят слабите места на децата и да стрелят там; възможно е да направят часовете интересни, интерактивни, забавни. Имам такива примери! Колкото и да е страшничко да се гледа в тази посока – те имат един ужасяващ конкурент в лицето на Интернет.

Говорихме си с приятели. Подготвени ли са децата ни да се справят с предизвикателството Интернет? Имат ли уменията ползвайки мрежата, да се ориентират правилно и критично да подбират източниците си на информация? Спорен въпрос. На какво се учат от Интернет? Ние, родителите и учителите, доколко сме им полезни в това отношение? Готови ли сме ние самите да ги подкрепяме и навигираме?

Не знам. Вие какво мислите? Пишете ни тук.

Успешна нова учебна 2019/2020 година!