отвори сърцето си

отвори сърцето си, възможност да се учиш от грешките