На почивка като на почивка. На каква цена? И какво след това?