Вчера с моя приятелка си говорехме и и казах, че имаме 2 съседа, които са доста особени и, според мен предпочитат някакви вещи и предразсъдъци пред отношението си с хората. И че случихме със съдедката отляво до нас.

Не че сме били особено близки – просто обичахме, когато се засечем по стълбите или пред входа, да се спрем и поговорим.

В момента, в който изпращах приятелката ми, съседната врата се отвори и се показа мъж, който не бях виждала там преди, в апартамента отляво до нас.

Попитах го дали е съседът ни. Той отговори, че, всъщност, не. Той е зетът на съседката ни. Която е починала преди 4 седмици.

Натъжих се. Как така човек го има, говориш с с него, смеете се, обсъждате някакви неща и след това изведнъж го няма. А още не знаеш за това. И си говориш за него като за жив.

Днес бил денят на приятелството.

Може би съм по-голям интроверт, отколкото изглеждам. Може би не знам как да показвам открито обичта си и признателността към моите приятели.

Затова поемам днешния празник като повод да кажа на моите приятели и приятелки – да знаете, че можете да разчитате на мен. Обичам ви и ми се иска да мога по разбираем за вас начин да ви показвам колко сте ценни и че ви подкрепям, мисля си за вас и ви пращам светлина. И на децата ви. В ситуации, които са трудни за вас (и за които знам, разбира се) или предизвикателни. И също когато сте щастливи.

Тук усещам как думите са слаби и някак си тромави…

за моите приятели

И също така да кажа, че ви благодаря, приятели мои, за всички ситуации, когато сте били с мен, за мен, до мен…. По толкова подходящи начини без натрапване, без суета или натяквания.

Благодаря на себе си също – ставам си все по-добър приятел. Все повече се отнасям към себе си без излишна вина, строгост, насилване. Така, както обикновено, се отнасям към моите приятели. Все повече се обичам и уважавам. Все повече се зачитам. Точно както и моите приятели.

В днешния ден искам да ви кажа, приятели, докато все още ме има  – БЛАГОДАРЯ ВИ И ВИ ПОЧИТАМ И УВАЖАВАМ!

Автор: Зорница Стефанова за Фондация „Вътрешен компас“

Снимка: Priscilla Du Preez за Unsplash.com