Много се говори за коучинга и в частност коучинга за лидери. Сред най-големите фирми в света (Fortune 100) се дават милиарди всяка година за развитие на ключовите им служители и лидери.

Малко хора са наясно как работи този специфичен вид коучинг. И защо работи така.

Зори Стефанова работи върху научен труд (докторска дисертация) на тема: Ползите от коучинга за ключови служители и лидери

За целите на този труд (зачислена за докторант на 13 02 2020 г със заповед РД 20-454 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков), Зорница има нужда от доброволци (мениджъри, предприемачи, лидери), които да участват в изследването.

В какво се състои анонимното участие:

  1. попълване на въпросник за ползите
  2. интервюта с някои от участниците
  3. за една част от групата Зорница предлага лична коучинг програма, за да се тестват методите

Какво ще спечелите?

  1. няма финансова изгода 🙂 , но има принос за едно дълбоко и изчерпателно изследване по темата
  2. насочване на вниманието на бизнеса към безкрайните бизнес възможности от разкриването и използването на ангажирани лидери в организациите и, ако сте в групата на изследваните, значи имате пряк интерес от подобряване на бизнес средата. Звучи, може би, малко абстрактно. И, все пак, не е ли по-вълнуващо и предизвикателно да работим в среда с мотивирани и реалииращи се хора?
  3. ще получите резултатите от изследването и ще имате един работещ инструмент за развитие на хората си. И Вас самите.
  4. безплатна коучинг програма със Зори Стефанова в рамките на 3 или 6 месеца.
  5. и, ако това не е достатъчно – защо пък да не участвате, за да подкрепите един учен, който има нужда от съдействие?

Ако имате желание да се свържете със Зорница, заповядайте!