Мотивация и личност, Маслоу (Motivation and Personality)

мотивация и личност, МаслоуЕ една от книгите, които ми дадоха различна отправна точка – в нашето общество лекари, учители, родители, работодатели много често набелязват нещата, които наричат „недостатъци“ у нас и всички, включително ние самите, сме в надпревара да променяме тези недостатъци, да се виним за тях, да се срамуваме.

В Мотиваци и личност, Маслоу развива теорията си за потребностите на хората и виянието им върху мотивацията – това се учи доста често и в лекции по психология, и в лекции по управление, по икономика, по право и пр. Това, което на мен ми направи най-голямо впечатление е голямото внимание, което Ейбрахам Маслоу отделя на, както ги нарича той, „себеактуализиращите се хора“, т.е. психично здравите хора.

В глава 11 и следващите, Маслоу обобщава собственото си „неформално“ и холистично, както го нарича, изследване на тези хора. Това беше една от най-вълнуващите за мен части от книга, които съм чела. Оставяйки ви да откриете вашите си неща, искам само да отделя някои от характеристиките, които, според Маслоу, притежават себеактуализиращите се хора:

 • приемат човешката природа и себе си
 • спонтанни са
 • проблем-центрирани, а не его-центрирани
 • самодостатъчни
 • автономни
 • изпълнени с благоговение, удоволствие, почуда, екстаз
 • имат върхови, наричани от някои мистични, преживявания
 • смирение и уважение
 • идентичност с човешките същества въобще
 • по-дълбоки и цялостни междуличностни отнощения в сравнение с всички други зрели хора
 • силно етични
 • с добронамерено чувство за хумор
 • творчески, оргинални, находчиви
 • не са добре адаптивни по отношение на социализацията
 • ясна ценностна система
 • желанията са в отлично разбирателство с разума

Идеите в Мотивация и личност, Маслоу са повлияи най-различни сфери на човешката дейност и познание. Психология, образование, мениджмънт, медицина…. 

Не пропускайте този елмаз в короната н авашето личностно и професионално развитие.