2020 г. е особена за нашето общество. Светът се промени до неузнаваемост в рамките на няколко месеца. Докато правителствата се борят, за да контролират ситуацията и да защитят своето население, много човешки права, които в нашата западна култура се приемат като предоставени, като свобода за среща, неприкосновеност на личния живот и образование, се отнемат.

Това на върха на изключително динамична трансформация към нова глобализация, която е свързана с прехвърляне на огромни бази данни, за автоматизиране и роботизиране на професии и цели сектори на икономиката.

Новото нормално

Работата след 2020 г. вероятно никога няма да бъде същата като преди. Новото нормално сега включва работа от разстояние, работа в мултикултурни и мултинационални екипи, гъвкави графици, дистанционно управление, лидерство без микроуправление, онлайн обучение. Бързото развитие на новите технологии, включително изкуствен интелект (AI), изключително динамичното развитие на науките и човешкия ежедневен живот накараха повечето организации и хора практически да не могат да се адаптират към тези темпове на развитие, още по-малко да приспособят ума си към тях (Villiers (11) 2013). Цифровата реалност ражда нов човешки вид. Татяна Черниговская го нарича Homo Confusus или „объркан човек“ (Chernigovskaya 2020).

Учеща организация

„Способността на организацията да се учи и бързо да превърне знанието в действие е крайното конкурентно предимство. “     – Джак Уелч

Големи корпорации като Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, Google, Amazon признаха факта, че лидерството на 21-ви век е различно от всичко, което сме научили и изпитали досега. Техните мениджъри са лидери. Те учат и са любопитни, измислят и общуват (Amazon 2020); те са добри коучове, създават приобщаваща екипна среда, показваща загриженост за успеха и благосъстоянието, добри комуникатори и подпомагат развитието на другите (Google 2017). 95% от обучаващите се организации планират или да увеличат или да запазят настоящите си инвестиции в развитие на лидерството (Prokopeak 2018). Обучението за лидери е глобална индустрия от 370 милиарда долара (TrainingIndustry.com 2020).

Изследванията показват, че само 13% от служителите по целия свят са ангажирани на работа 

(Gallup, State of the global workplace 2019). Само 14% от изпълнителните директори смятат, че имат лидерски талант, необходим за изпълнението на техните бизнес стратегии (Gleeson 2019). 61% от ръководителите съобщават, че не са подготвени за стратегическите предизвикателства, с които са се сблъсквали при назначаването им на висши ръководни длъжности. 50% –60% от изпълнителните директори се провалят през първите 18 месеца от повишаването или наемането (Carucci 2017).

Като се има предвид, че мениджърите имат голямо влияние върху своите екипи, тъй като те представляват поне 70% от вариацията в ангажираността на екипа, тяхната лична ангажираност и обучение оказват съществено влияние върху долните редове на цели организации (Gallup, The Manager Experience: Top Challenges and Perks of Managers 2019).

Лидерство на промяната

лидерство на промяната

Само три неща се случват естествено в организациите: търкания, объркване и недостатъчна ефективност. За всичко останало е нужно лидерство. – П. Дракър

Мащабно проучване на Deloittе показва, че за анкетираните хора на бизнеса, трите най-належащи теми (затова сборът н апроцентите е повече от 100) при преминаване на тяхната организация в 2020 година са:

  • Ученето – 86%
  • Човешкото им преживяване на работното място – 84%
  • Лидерството – 80%

Същевременно готовността за осъществяването на тези насоки далеч изостава от важността. Само 46% смятат, че организациите им са готови или много готови да учат. Само 41% смятат, че лидерите им имат готовност за промяната.

Бъдещето на успеха

В бъдеще работата ще се определя от:

• Резултатите и проблемите, които работната сила решава, не дейностите и задачите, които те изпълняват;

• Екипите и взаимоотношенията, с които хората се ангажират и мотивират, а не подчинените, които контролират;

• Инструментите и технологиите, които едновременно автоматизират работата и помагат на работната сила, за да се увеличи производителността и повиши стойността за клиентите и

• Интегрирането на развитието, ученето и нови преживявания в ежедневния (често в реално време) работен поток.

За това е нужен нов подход към лидерството, нов начин за развитие на ценните за организацията мениджъри и лидери.

Личният ми опит и практиката на професионален коуч от над 12 години ме водят до идеята, че мениджърите / лидерите се провалят поради няколко основни причини: липса на яснота, насоченост и фокус, на самочувствие и устойчивост, на находчивост и креативност, на честна комуникация, на съпричастност и приемане на себе си и другите.

Коучинг за лидери

Коучинг за лидери

Добре, от една страна знаем, че е необходим нов подход към лидерството и самото развитие на лидери. От друга страна видяхме, че само 13 % от работещите в световен мащаб са ангажирани в работата си. Ангажираността на лидерите и мениджърите е особено важна, защото тя пряко влияе на резултатите на хората в екипите.

Тогава къде е разковничето? Какво може на практика да се направи, за да се подготвят лидери на 21 век?

Един от възможните избори за развитие на лидери в организациите е коучинг за лидери. Този сравнително малко известен в българските организации метов, но прознат и използван в най-успешните световни корпорации се отчита като най-ефективната част от програмите за лидери.

Миналият месец като част от дисертационния ми труд проведох проучване за влиянието на коучинга за лидери върху лидерите, които се коучват, върху екипите, които ръководят и за отганизациите, които управляват и/или развиват.

Това проучване показва, че 73% от анкетираните, които са използвали коучинг за лично и професионално развитие, докладват, че са по-ангажирани в работата си. Цели 76% заявяват, че имат по-ясна визия за бизнеса или отдела си.

Лидерство на промяната: Изводи

Неангажираността на работещите в цял свят и, още повече, на мениджърите носи повече от 100,000,000,000 евро загуба само на Германия (прогнозирано от Gallup за 2019 година).

Неверотният темп на развитие и промяна в работния свят заварва повече от половината организации неподготвени за овладяване на процесите и още по-малко за развитие.

Няма панацея за тези предизвикателства. Коучингът за лидери е фективна част от програмите за развитие на лидери и е съвсем достъпен за ползване.

Ако имате интерес от развитие по един нов и модерен начин на ключовит ехора в своята организация, моля обадете ни се.

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин: