Какво е за вас ЛИДЕРСТВО?

За мен е като че ли отговор на тези въпроси:
Накъде води?
Кого води?
Защо води?
Кой води?
Как води?
Докога води?
Къде стига?

Много интересна и забавна гледна точка дава Дерек Сивърс в своя презентация на TED.com. Той казва, че първият последовател прави от един гол льольо – лидер. (това с льольото аз го преведох…)

И така, освен лидера (който основно накрая обира дивидентите), важно е да се погрижим да си отгледаме последователи – първите хора, които може дори да не са от нашия кръг, от които очакваме подкрепа, а хора, които ни харесват, вкл. и каузата ни и викат своите приятели да ни последват.
Т.е. лидерството е не само този, който пръв е повел, а и първите му последователи. И е добре да се погрижим за тях – да им отдадем заслуженото, вниманието, да се отнасяме с тях като с равни.

Да се забавляваме: http://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a_movement