Коучинг за лидери в практиката за развитие на професионалния и личен потенциал на лидерите в Стопански факултет на Софийски университет „Кл. Охридски“.

Начало 18.00 ч. Лекцията е на английски език.