Идеята на този коучинг модел е да се постави ясно целта на коучинг сесията, какво клиентът очаква да постигне през следващите 30-45-60-90 минути, въз основа на предварително определена тема. След това се разглежда действителността и се установяват спирачките, препятствията, вярванията, които задържат човек в положението, в което се намира. На база на осъзнаванията се генерират опции/възможности, от които клиентът избира тази малка стъпка, която, ако предприеме, би достигнал целта си.

Темата на коучинга може да е уговорена като част от начална среща, на която да се уточнят очакванията на клиента, да се определят важните за него цели, съобразени с дългосрочните му нужди и ценностите му. Може клиент и коуч да са решили сесиите да са гъвкави откъм теми и да отразяват състоянието на клиента в момента на срещата. Може, също така, когато става въпрос за бизнес или екзекютив коучинг, организацията-работодател да има определени изисквания за начина на работа и резултатите.

Има различни инструменти, които могат да се използват при определяне на темата. Един от моите най-любими, защото е доста ефективен е Колелото на живота (или бизнеса, финансите и пр., виж в статията на тази тема в блога).

Въпроси, които могат да се зададат:

 • Каква е темата, която ще поставиш тази седмица на масата?
 • Какво те ограничава в момента в живота?
 • Каква е темата, в която искаш раздвижване (промяна към повече, по-малко, различно)?

Важно е коучът да слуша и да се движи в синхрон с клиента. Много непрофесионално и затрудняващо процеса е коучът да мисли (и особено, ако това му личи) за следващия въпрос, който да зададе, а не слуша какво споделя с него клиента.

Ако се получи това, според мен, добре е коучът да сподели какво се случва с него (напр. В момента се разсеях малко. Бихте ли могли отново да ми поясните….) Съвсем човешко е да се случват подобни неща (да внимаваме и да сме концентрирани, за да се случват възможно по-рядко) и е добре да сме искрени пред клиента. С това даваме пример на каква основа искаме да се гради взаимоотношението ни и клиентът може да внася искреност и честност от своя страна също.

Какъвто и да е изборът на методология, е важно коучът да има опит и да е умел, за да може да слуша под повърхността на думите. Често клиентът идва със заявка за работа, напр. в областта на кариерата (смяна на работно място, повишение, оставане без работа, назначаване на нов човек/хора в екипа, отваряне на нова операция), а се оказва, че неосъзнато става въпрос за засечка в неговата оценка за себе си, което може да се прояви и в, напр. липса на и/или незадоволителни отношения с интимния партньор или децата.

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин:
Хубавото е, че при една дълбока и умела работа, могат да се направят малки промени, лесни и приемливи за клиента, които да доведат до трансформационни промени в живота.

А как разбираме дали сме постигнали в живота това, което искаме? По резултатите е един добър критерий:)

Ако някога сте играли пинг-понг, футбол, билярд или тенис, сигурно сте забелязали колко е важно ударът да е точен. Едно изместване от няколко милиметра при удара може да доведе до метри, дори десетки метри разлика при падане на топката.

Това е важно да се има предвид при изясняване целта на клиента. Веднъж стигнах до опашка за кафе и една моя приятелка, която беше по-отпред ме попита дали искам кафе. Аз и отговорих: Да, искам. Кафе. И тя ми купи – черно кафе със захар. А на мен ми се пиеше с мляко и без захар. И тогава тя ми даде урок, който не само, че запомних, а и го описвам тук:)

– Когато искаш нещо, казвай на вселената какво точно искаш!

Определянето на целта е изключително важен момент за успеха на коучинга. Случвало ми се е да изкарам с клиент половината от уговореното време само за изкристализиране на целта. След като бяхме свършили тази работа, човекът си намери отговорите за по-малко от 20 минути.

Какви въпроси могат да се използват при целеполагането и изясняване на целта:

 • Какъв бихте искали да е резултатът от днешната среща?
 • Какъв резултат от днешната среща бихте счели за успех за себе си?
 • Каква е най-голямата промяна, която сте склонни да постигнете днес?
 • Какъв би бил идеалният резултат от …. за теб?

Тук е важно клиентът да види наистина кристално ясно целта си изпълнена. Аз лично използвам различни техники за това. Избирам техниките чисто интуитивно в зависимост от човека срещу мен. Някои техники са доста практични. Мога да помоля клиента да напише „идеалния сценарий”, или да си представи как това би работило на практика. Има техники, с които бих рискувала да разширя зоната на удобство на клиента, да го предизвикам, да му променя перспективата.

Има техники, които взаимствам от НЛП или други по-нестандартни подходи. Понякога съм експериментирала и съм предлагала такива техники на хора, които твърде много са „затворени” в ума си и се идентифицират с него и са пренебрегвали, че, дали ни се иска (особено на бизнес хората) или не – хората действаме въз основа на емоции. Занимаващите се с продажби със сигурност са забелязали, че, ако са успели да осъществят по-дълбок ценностен контакт с даден потенциален клиент, много по-лесно се стига до успешна сделка и до дългосрочно сътрудничество. Т.е. независимо от външните белези и обстоятелства, аз се доверявам на интуицията си и на опита си, за да мога да стигна до същността и до ценните неща за човека срещу мен. Някои подобни техники биха били визуализация, действие „като че ли” (вече е изпълнена целта и клиентът живее с резултатите от нея), дишане през сърцето, смяна на перспективата, вътрешна хармония и концентрация.

След като е определена целта на срещата, могат да се използват различни подходи, за да се изясни тя до най-малките детайли. Това е важно, за да може клиентът да я види, усети, пипне, както се казва, да заживее с нея, за да разбере с какво тя му е важна, да намери вътрешната си мотивация. Вярвам, че човек отвън не би могъл да мотивира друг човек да направи нещо. Това, което коучът може да направи е майсторски да държи фокуса върху намерението на клиента и върху целта и какво тя би могла да донесе, допринесе в живота на клиента. Тук е добре да имаме предвид, че хората възприемат света през техните специфични филтри и възприятия. (Може да намерите повече информация в статиите на тези теми в блога). За кинестетичните хора е важно и полезно да се направи връзка с усещанията и промените в тялото. За визуалните хора може да е супер ефективно да нарисуват целта си или резултатите от нея. Важно е коучът да е опитен, да разчита сигналите на клиента и да е с богата палитра от техники, методи и инструменти, от които да избира. Смелостта и увереността на коуча са, според мен, от изключителна важност.

След като имаме ясната и еднозначна цел, следва определяне на това къде сме в момента.

Въпроси, които биха могли да са полезни са:

 • Какво се случва в действителността, което те кара да избереш работата с тази цел?
 • Какво е несъответствието между реалност и твоето желание, което прави тази цел важна за теб?
 • Какви обстоятелства, модели, вярвания имаш, които са ти пречили досега за по-пълна удовлетвореност в сферата на…?
 • С какво си се задоволявал в …., което те прави нещастен?
 • Какви препятствия си имал пред себе си в реализирането на тази цел досега?
 • От какво си се отказвала, за да не постигнеш тази цел досега?

За мен е важно езикът, който коучът използва при работата с хората, да е осъзнат и, дори когато е предизвикващ и предизвикателен, да дава, макар и неосъзнато за клиента, перспектива за успех. Затова в горните въпроси съвсем целенасочено съм използвала „досега”. Така на клиента подсъзнателно се внушава допускането, че има и други начини и той има силата и свободата за избере нещо различно от досегашното, което да го отведе до желания резултат.

След това следва един прекрасен процес на генериране на опции/възможности. Добре е да се подчертае на клиента, че това са опции в най-широкия смисъл на думата, а не действия, които той непременно ще избере да извършва. Идеята е да се отвори съзнанието за творческо мислене, за смелост, за смяна на перспективата, за да може клиентът да осъзнае, че изход винаги може да се намери.

Въпроси, които могат да се ползват на този етап са:

 • Какво би направил, ако парите нямаха значение?
 • Какво би направил, ако нямаше пред кого и за какво да се обясняваш и съобразяваш?
 • Как би се почувствал, ако, каквото и да направиш, хората около теб те посрещаха с: Браво! Чудесно! Невероятен си!
 • Какво би те посъветвал най-добрия ти приятел/дъщеря ти/бизнес партньора ти?
 • Какво би направил, ако дълбоко в себе си вече имаше отговор за себе си?

След това е важно клиентът да разгледа опциите и да избере от тях или нещо, което след това му хрумва, едно, макар и малко действие, което да го придвижи в посока на изпълнение на целта.

Тук е добре да се има предвид, че хората се учим, правим, действаме с успех, само когато го правим с ентусиазъм, когато е във връзка с ценностите ни и когато имаме енергията за него.

Тук клиентите могат да се помолят да оценят тези фактори (напр по скалата от 1 до 10) и, ако резултатът е под 7 – да се разбере какво стои под това. Ако е над 7 – честито, имаме печеливш:)

Ще ми бъде приятно и полезно да получа ваши коментари по мейл/скайп/телефон.

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин:
Можете също да ми дадете обратна връзка какво и доколко ви беше полезно и какво бихте искали да получите като информация на редовете на блога на Вътрешен компас.

Ако имате желание да поговорим – свържете се с мен, Зорница Стефанова.

Предстоят публикации за други коучинг модели.