Коучинг за предприемачи

За коучинг за предприемачи мога да говоря като предприемач от 22 години. Тогава на 27 години стартирах първия си бизнес – агенция за преводи Компас – преводачески услуги. След това се зараждаха нови и нови идеи и се превръщаха в сбъднати мечти. Последната от които е Вътрешен компас, пространството, в което сте в момента. Дипломирах се като коуч и имам акредитация за Професионален майстор коуч от 2013 година.

Предприемачите сме особена категория хора. Освен че, дори несъзнателно, боравим често с категории като „полза за обществото“, „полза за хората“, „да променим света“, „да създадем нещо ново“, с целия риск, присъщ на новото, непознатото, неизследваното, с цялата „печалба“, както финансова, така и като дози адреналин, фантазия, смелост …. ние сме и малко „хахо“, „нестандартни“ да кажем, особени. Не от всеки може да стане предприемач. И все пак предприемачеството може и, според мен, е добре да се поощрява.

Професионалният коуч може да подпомогне един предприемач като:

  • го разбира
  • поддържа го в „летежа напред“, към постигането на цели, които в началото често са само във въображението
  • вярва в него и го поощрява по един подкрепящ, уважителен и достоен начин
  • държи фокуса за клиента си
  • помага му да види ясно целите и намеренията си
  • подкрепя го да развива бизнеса и хората си
  • предизвиква го да изявява по-пълно себе си, дори когато там, пред него се виждат само неясните, понякога плашещи, очертания на бъдещата възможност
  • доверен като адвокат, разбиращ като приятел и неутрален като учител, дава още една гледна точка, така необходима понякога при вземане на важни стратегически решения

Партньорството между предприемач и коуч – коучинг за предприемачи – може да е трансформиращо за живота на човек.

Ако коучинг за предприемачи би послужил добре на вас и идеите, които искате да реализирате – свържете се с мен

Close