Коучинг: За какво не става? Ограничения пред коучинга