Квалификация на д-р Зорница Стефанова

Д-р Зорница Стефанова вярва, че единствено, ако живее по начина, за който говори и работи с клиентите си, може да бъде искрена и в това е силата и. Тя отделя всекидневно време за собственото си развитие, обучения и израстване и резултатите са налице:

 • Доктор по Управление и бизнес администрация към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Професионален Майстор коуч, акредитирана от Европейската акредитираща институция – Международния институт по коучинг и менторство (IIC&M) с клиенти в България, Холандия, Германия, Словакия, Испания, Литва, Русия, Тайланд, Румъния и САЩ. Това е най-високата степен на акредитация на коуч в България.
 • Майстор ментор, акредитирана от Европейската акредитираща институция – Международния институт по коучинг и менторство (IIC&M) и в Международния регистър на коучовете и менторите (IRCM). Това е най-високата степен на акредитация на ментор в България.
 • Сертифициран обучител към Международния банков институт. Прави обучения по теми като Комуникация, Разрешаване на конфликти, Преговори, Презентационни умения, Клиентско обслужване
 • Обучения по Автентична комуникация, Работа с клиенти, Умението да продаваш, Обучения на обучители към Международния банков институт
 • повече от 15000 часа професионално и личностно изучаване на човешкия потенциал, груповата динамика и личностното поведение, което включва практикуване на умения за презентация, лидерство, групови и индивидуални фасилитаторски техники и умения, автентична комуникация, управление на времето, творческо изразяване
 • редките за Българиая над 400 часа специфично обучение като Екзекютив коуч към Нобъл Манхатън, Великобритания, дипломирана с Отличие
 • НЛП Майстор Практик след обучения към Институт по НЛП в София
 • Магистър по Икономика от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Бакалавър по Португалски език и литература на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Магистър по Политология от Централно-Европейския университет в Будапеща
 • Подготвя докторантура към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по Коучинг и менторство за собственици на бизнеси и висш мениджмънт; практически ползи
 • Владее английски, португалски и руски езици и ползва на работно ниво испански и италиански езици

Можете да се свържете с д-р Зорница Стефанова оттук.

Close