Много често чуваме и вече дори знаем, че слушането е поне толкова важно, колкото и говоренето, в една комуникация. Било в разговор с любимия човек, с шефа, с колегите, приятелите или децата – толкова е важно за малко да се спрем и просто да случаме… Не случайно имаме 2 броя уши и 1 брой уста 🙂

И сега, какви въпроси задаваме? Можем ли с тях реално да достигнем до другия човек? Или питаме и, докато той ни отговаря, вече си мислим какво ще му кажем като спре да говори?

Още преди 2500 години древногръцкият философ Сократ е забелязал, че чрез „дисциплинирано“ задаване на въпроси може да се постигне забележителен успех в себеопознаването на човек и неговият успех.

Аз изследвах известно време този метод и, смятам, че той може да е приложим по неоспорим начин при: преговори, продажби, учене, дебати, коучинг, менторство, медиация, искрени и сърдечни разговори и прочие, и прочие.

Това е ценно знание, което бих искала да споделя с вас.

Въпросите следват логична последователност. Отворени са – дават възможност на човек да разсъждава, да съобразява, да анализира и да получи яснота относно целта си. Както възможнитепътища до нея.

Най общо етапите са шест:

 1. Изясняване на целта
 2. Поставяне под въпрос и разглеждане допусканията
 3. Събиране на информация
 4. Разясняване на гледни точки и перспективи
 5. Сондиране за резултати и последствия
 6. Изслдване на смисъла

Следват примери, които можете да ползвате, за да видите дали и как работят при вас:

Въпроси за изясняване

 • Защо казваш това?
 • Как това се отнася до нашия разговор?
 • Какво имаш предвид?
 • Каква е основната ви идея?
 • По какъв начин… се отнася до…?
 • Би ли ми дал въпрос?
 • Може ли това да бъде пример за…?
 • Нека да видя дали те разбирам правилно: имаш предвид…?
 • Какво имаше предвид той?

Въпроси, които изследват предположения

 • Какво предполагате?
 • Правилно ли ви разбирам, че предполагате…?
 • Какво друго можете да предположите?
 • Как можете да докажете или опровергаете това предположение?
 • Винаги ли е така? Защо мислите, че предположението ви щ ее правилно точно в този случай?

Въпроси, които сондират информация, доказателства, основания/причини и доказателства

 • Моля дайте ми пример?
 • С какво А е аналогично с Б?
 • Какво, според вас кара да се случва…? Защо?
 • Как знаете това?
 • Какво ви кара да кажете това?
 • Какво значение има?
 • Защо мислите, че това е вярно?
 • Какво ви доведе до това вярване?
 • Кой би могъл да знае дали това е така?
 • Какво би могло да ви убеди в друго?
 • Как се случи това?
 • Как стигнахте до това заключение?
 • Някой друг може ли потвърди това?
 • Бихте ли ни разказали как стигнахте до това заключение?

Въпроси за гледни точки и перспективи

 • Изглежда разглеждате … от тази гледна точка. Защо я избрахте точно нея?
 • Каква би могла да бъде алтернатива?
 • Как биха отговорили други хора/групи? Защо? Какво би могло да повлияе на решението им?
 • Какво би казал някой, който не е съгласен с това?
 • По какъв друг начин може да се погледне на това?
 • Бихте ли обяснили защо това е полезно или необходимо? За кого?
 • Защо това е най-доброто?
 • Какви са силните и слабите страни на …?
 • По какъв начин А и Б си приличат?
 • Дайте, моля, контрааргумент за…?

Въпроси, които сондират последици и резултати

 • Какви обобщения можете да направите?
 • Какви са последиците от това предположение?
 • Какво влагате в това/намеквате?
 • Как някой може да реши това?
 • Какъв ефект ще има това?
 • Ако това и това е вярно, какво още би било вярно?
 • Как … влияе върху…?
 • Как това се връзва с …?

Въпроси, които изследват смисъла

 • Какъв е смисълът на този въпрос?
 • Според вас защо зададох този въпрос?
 • Какво означава…?
 • Как… се използва в ежедневието?
 • Какъв беше смисъла да кажете това?
 • По какъв начин се различават целите/интересите на тези двама души?
 • Как можете да оправдаете това?
 • Какъв е смисъла да зададеш този въпрос точно сега?
 • Как можем да разберем?
 • Как можем да разбием този въпрос на малки въпроси?
 • Имаме ли нужда от други въпроси, за да отговорите?
 • Всички сме съгласни, че това е въпроса?
 • Какво предполагате, задавайки този въпрос?
 • Защо е важен този въпрос?
 • Преди да отговорим на този въпрос, какви други въпроси е необходимо да си зададем?
 • Не съм сигурна, че разбирам как интерпретирате този въпрос?

Експериментирайте, ако искате и вижте какво ще се получи, ако задавате друг вид въпроси 🙂

Можете и да го споделите тук.

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин: