Като професионален коуч едно от нещата, които ме движи напред и ми помага да съм отлична при работата си с хората в дадена коучинг сесия, е любопитството. За това кой е в същността си човекът срещу мен, какво го движи, какво го прави това, което е, какви са неговите страхове, бариери, ценности, качества… В този процес откривам голяма красота и невероятен хъс за работа.

Често се и забавлявам:)

Заповядайте да се посмеем заедно – какво се яде по времена една коучинг сесия:)