От март месец 2015 г. Зорница е медиатор към Министерство на правосъдието. Специализация Търговска медиация.

Честито, Зори!